Tom Lyscom

Senior Policy Adviser (Higher Education & Skills)

AAMAAQDGAAwAAQAAAAAAAA4XAAAAJGUwZWIyZWRmLTE5ZGItNGY4NC04MjY2LWZkOTQyZTY4MzFlZg
AAMAAQDGAAwAAQAAAAAAAA4XAAAAJGUwZWIyZWRmLTE5ZGItNGY4NC04MjY2LWZkOTQyZTY4MzFlZg

Tom Lyscom is a Senior Policy Adviser (Higher Education & Skills) at The British Academy.